Images

Hjälpcenter

Vi är Sveriges största islamiska hjälpcenter. Vi arbetar med alla moskéerna i Sverige och nära samarbete med den muslimska samhället i Sverige. Vi har hjälpt vår muslimska gemenskap för att tillhandahålla en riktig islamisk begravningsverksamhet. Från planering till sista viloplats.

Våra tjänster omfattar planering, Ghusl Mayyit, Blommor, Kistor, transport, Gravestone

Vi är för närvarande belägna i Uppsala, men vi har kontakter över hela landet för att vår hjälp når till varje muslim i Sverige.

Follow Me

behove hjälp?