Att välja gravsten

En gravplats ska för lång tid framöver samla dig och övriga närstående för minnen och stilla tankar. Vi ger dig ett stort urval gravvårdar, graverar nya namn och ger dig råd kring hur du håller din minnesplats vacker år efter år. Beställ gravsten genom att ringa oss eller direkt på nätet via hjalpcenter.se hemsida.

En grav är en minnesplats som samlar släkt och vänner under många år och gravsten är en central del på den platsen. Inför valet av gravsten är det därför viktigt att ta den tid man behöver för beslutet. Som underlag för beslutet kan man till exempel gå runt på kyrkogårdar och hämta idéer, under Beställ direkt på nätet hittar du bilder på gravstenar. Du kan naturligtvis också vända dig till oss för att få råd och förslag.

Det finns inga krav om att gravvård måste finnas på en gravplats eller att den ska inskaffas inom viss tid. Årstid och markförhållanden kan också påverka den tid det tar innan en gravvård kan vara på plats.

Yta på gravstenen

Valet av yta på gravstenen är inte bara en fråga om utseende utan påverkar också hur lättskött stenen är.

Typer av gravstenar

När det gäller gravstenens storlek kan det vara bra att anpassa den med hänsyn till storleken på övriga stenar på den plats där den ska placeras.

  • En sten som ser stor ut i butiken kan kännas liten om omgivande stenar är mycket högresta.
  • Gravstenar tillverkas främst i olika typer av graniter, det vill säga hårda stensorter, för att de ska hålla under lång tid.
  • Gravstenar finns också i många olika färger.

Fördelen med en stående sten är att den syns bra på en snötäckt kyrkogård och inte är lika utsatt för väder och vind som en liggande sten.

En liggande gravsten är ett bra komplement till en stående när antalet namn blir fler. Det kan vara klokt att välja en förhöjd text och dekor på en liggande sten för att undvika skador på färg och förgyllning från väder och vind.

Yta på gravstenen

En råhyggen yta är vacker då den behåller stenens naturliga ojämnhet.
Den kan användas på hela eller delar av stenen men kräver mer underhåll än en polerad sten.
Text och dekor kan förslagsvis vara djupblästrad eller försänkt målad.

En finhuggen yta har en jämnare yta än den råhuggna.
Ytan är jämn men vass. Den fordrar tvättning någon gång om året för att hållas fin.
Lämplig text och dekor på den ytan kan vara djupblästrad.

En mattslipad gravsten är slätare än finhuggen.
Den är lättare att rengöra än grövre ytbehandlingar.
Lämplig text och dekor är djupblästring eller försänkt målad eller förgylld.

En polerad gravsten är smutsavvisande vilket underlättar skötseln, den behöver bara torkas av då och då.
Man kan välja en helt polerad sten eller låta baksida, sidor eller detaljer vara huggna.
Den polerade stenen är vacker med en förgylld, målad eller upphöjd text och dekor.

Text på gravsten På gravstenen skriver man oftast endast den dödes namn samt födelse- och dödsdata. Men visst kan man skriva så mycket mer på gravstenar, något som ger alla besökare intressant information om den som ligger i graven. En text som speglar den dödes personlighet och liv.

Text kostar inget extra Köper du gravstenen på Hjälpcenter eller via hjalpcenter.se ingår all text på gravstenen i grundpriset, oavsett hur lång texten är. Bara den ryms på gravstenens framsida och inte är allt för liten så att den blir tekniskt svår att blästra eller gravera in.

Många bor inte kvar på födelseorten Att skriva till namnet på födelseorten och den ort man bodde på vid dödsfallet ger en ny dimension på stenen, eller kanske vill man bevara minnet av vad den döde arbetade med i livet.